WELCOME NOTES


Tuesday, November 23, 2010

Fakta Angka Lapan

Jenis Jenis Syurga


1- Darul Jalal (daripada lukluk (mutiara yang putih)
2- Darus Salam (daripada ya'qut yang merah)
3- Jannatul Makwa (daripada zabarjad yang hijau)
4- Jannatul Khuld (daripada marjan yang kuning)
5- Jannatun Na'im (daripada perak yang putih)
6- Jannatul Firdaus (daripada emas yang merah)
7- Jannatu 'Adni (daripada mutiara yang putih)
8- Darul Qarar (tempat tinggal yang kekal)

Minuman Di Syurga

1- Air betul
2- Susu (laban)
3- Arak
4- Madu
5- Salsabil
6- Zanjabil
7- Tasnim
8- Rahiq Makhtum

Kelebihan Bertongkat

1- Sunnah para Anbiyak
2- Perhiasan bagi orang yang soleh
3- Senjata atas musuh
4- Menolong orang yang lemah/dho'if
5- Syaitan tidak boleh mengganggunya (syaitan lari daripada pemakainya)
6- Qiblat bagi empunya
7- Menguatkannya apabila penat
8- Merendahkan daripadanya akan orang yang fajir yang jahat

Daripada Nabi SAW '' barangsiapa telah sampai 40 tahun umurnya dan tiada ia bertongkat, digolongkannya daripada orang yang takabbur dan 'ujub "

 

No comments: