WELCOME NOTES


Friday, January 28, 2011

Nasihat utk Para Suami-Khutbah Jumaat 28hb Jan '11

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita  mempertingkatkan rasa  gerun, takut dan waspada kita kepada Allah  SWT. Marilah juga kita mempertingkatkan rasa kehambaan dan kecintaan kita kepada
Allah SWT. Tuhan Rabbul ‘Alamin.

Penentu kepada kebahagiaan sesebuah  rumahtangga  sebahagian besarnya terletak di tangan suami.  Suamilah yang menentukan hala tuju dan masa depan  rumahtangga. suamilah yang mencorakkan didikan dan pentarbiyyahan yang hendak diterapkan kepada isteri dan anak-anak. Baik atau tidak  baiknya pengurusan sesebuah  rumahtangga terletak  di bahu suami.  Jika suami baik dan bertangggungjawab akan baiklah keluarga tersebut. Tetapi jika suami alpa dan lalai dengan tanggungjawabnya, maka akan terabai dan porak perandalah rumahtangganya. 

Statistik keruntuhan rumahtangga di kalangan pasangan Islam di Malaysia saban tahun sangat membimbangkan. Tahun 2007 sebagai contoh menyaksikan jumlah perkahwinan yang dilangsungkan ialah sebanyak 131,086 pasangan,
namun jumlah perceraian pada tahun yang sama turut meningkat kepada 20,529 pasangan.   Ini menunjukkan setiap enam perkahwinan berlaku satu perceraian.

Di negeri Selangor pula bagi tahun 2009 jumlah perkahwinan ialah 17,299 pasangan.  Manakala jumlah perceraian  ialah 4,560 pasangan.  Terdapat dua faktor utama yang membawa kepada keruntuhan dan kegagalan sesebuah rumahtangga iaitu faktor dalaman dan luaran. Khutbah Jumaat 28 Januari 2011: Nasihat Untuk Para Suami

Faktor dalaman ialah:
Pertama - Faktor kelemahan kepimpinan suami
Kedua - Faktor kelemahan peranan isteri dalam mengurus rumahtangga.

Manakala faktor luaran pula ialah:
Pertama  - Faktor ekonomi yang menyebabkan kesempitan hidup.
Kedua  - Faktor tekanan kerja
Ketiga  - Faktor campurtangan keluarga dan orang ketiga.

Sidang Jumaat yang dihormati, 

Islam sangat mengambil berat mengenai berbuat  baik kepada isteri. Rasulullah s.a.w. dalam wasiat terakhirnya dalam  Haji  Perpisahan turut menyentuh kepentingan berbuat baik kepada wanita dan isteri. Imam An-Nawawi sendiri turut meletakkan satu bab dalam kitabnya  Riyadhus-Solihin yang mengumpulkan koleksi hadith-hadith Rasulullah s.a.w. yang menyeru kepada berbuat baik kepada kaum wanita.

Isteri atau wanita dijadikan Allah dengan fizikal dan emosi yang lemah. Fizikal dan emosi yang lemah tidak bermakna akal mereka turut lemah. Kemampuan akal fikiran mereka kadangkala jauh lebih baik daripada lelaki tetapi  dari sudut emosi dan perasaan, mereka mudah terguris dan terluka. OIeh sebab  itu, suami yang  baik harus  memahami dan menyelami perasaan dan emosi  isterinya.

Pengetahuan mengenai sifat dan sikap wanita, kelemahan dan kekurangan mereka perlu diketahui dengan sebaiknya bagi mewujudkan perasaan  toleransidan  hormat-menghormati antara satu sama  lain. Perhatikanlah Hadith
Rasulullah s.a.w. yang menganjurkan sikap yang perlu ada pada para suami  dalam menangani kekurangan dan kelemahan wanita sebagaimana sabdanya :

"Terimalah wasiat ini yang aku  wasiatkan kepada kamu  iaitu berbuat  baiklahkepada wanita kerana mereka dijadikan daripada tulang rusuk. Bahagian yang paling bengkok pada rusuk ialah pada bahagian atas-Nya. Jika engkau hendak meluruskan bahagian yang bengkok itu maka nescaya engkau akan mematahkannya, tetapi jika engkau membiarkannya, maka ia akan sentiasa bengkok, maka berbuat baiklah kepada wanita".
 
Tulang rusuk yang bengkok yang dinyatakan dalam Hadith tersebut  menggambarkan kekurangan wanita yang harus  diterima dengan hati yang redha.  Tetapi ini tidak bermakna kaum lelaki tidak mempunyai kekurangan atau  kelemahan.  Apa yang dimaksudkan daripada Hadith ini ialah suami yang  baik ialah suami yang boleh menerima kekurangan yang ada pada isterinya.  Jika  suami boleh menerima kekurangan dan kelemahan isteri dan isteri boleh menerima kekurangan suaminya, maka akan bahagialah rumahtangga tersebut.
 
Jika seorang suami hendakkan kesempurnaan pada isterinya maka sudah pasti  dia tidak akan menemuinya, walaupun bilangan isterinya bertambah atau silih berganti. Para suami sama sekali tidak akan dapat menemui isteri yang mampu  taat kepadanya dan mendengar kata-katanya seratus peratus tanpa ada perasaan  tidak puas hati atau bangkangan. Namun kekurangan tersebut harus  dilihat secara positif sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 19 :

“Dan bergaullah  kamu dengan mereka ( isteri-isteri kamu itu ) dengan cara  yang  baik.  Kemudian jika kamu  (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkahlakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh  jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada  apa yang  kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu)”.

Sidang Jumaat yang dikasihi,

Contoh yang terdekat yang pernah berlaku mengenai kisah seorang wanita  yang melecur muka dan belakang badannya akibat disimbah cuka getah oIeh suaminya yang berang apabila  keinginannya untuk melakukan hubungan  kelamin ditolak. Sesungguhnya Islam melarang sama sekali deraan dan siksaan kepada isteri sama ada deraan fizikal atau pun emosi. Sebarang ketidak puasan oIeh suami terhadap isterinya tidak harus disalurkan melalui siksaan fizikal atau  emosi.  Rasulullah s.a.w.  pernah menasihatkan suami yang memukul isterinya  dengan sabdanya:

"Janganlah salah seorang dari kamu dengan sengaja memukul isterinya  seperti memukul hamba kerana pada akhirnya dia akan menidurinya juga".

Sidang Jumaat yang dikasihi,

Hak dan tanggungjawab suami terhadap isteri telah digariskan oIeh  Rasulullah  s.a.w.  dalam banyak hadith-hadithnya.  Ketika mana  Rasululladitanya oIeh Mu’awiyah bin Haydah mengenai hak isteri yang tertanggung ke
atas suaminya. Rasulullah s.a.w. menjawab:

"Kamu memberi makan kepadanya jika kamu makan dan mengadakan  baginya pakaian jika kamu memakai pakaian dan jangan sekali-kali memukul muka dan jangan menghina dan jangan mengasingkan diri daripada tempat tidur  isterinya untuk tujuan pengajaran melainkan di rumah". 

Hadith ini jelas merupakan panduan  terbaik bagi para suami dalam memimpin bahtera perkahwinan mereka.  Makanan dan pakaian merupakan tanggungjawab suami yang perlu diberikan kepada isteri.  Malah dalam satu  riwayat yang  lain sepotong makanan yang disuapkan  ke mulut isteri turut  diberikan  ganjaran pahala oIeh Allah  SWT.  Hadith ini turut menjelaskan mengenai tegahan  Rasulullah s.a.w. daripada memukul isterinya  di bahagian  muka.  Ini adalah kerana bahagian muka adalah lambang kepada kemuliaan dan kehormatan selain daripada gambaran kecantikan seorang wanita.  Larangan  memukul bahagian muka tidak terhad kepada kaum wanita sahaja tetapi turutmerangkumi semua golongan lelaki dan wanita, kanak-kanak dan orang tua. Sikap menghina, mencerca dan mengeluarkan perkataan keji di antara  suami dan isteri serta kaum keluarga mereka adalah ditegah dan dilarang oIeh  Islam. 

Sidang Jumaat yang berbahagia,

Rasulullah s.a.w. merupakan model  terbaik bagi para suami dalam memimpin  bahtera  rumahtangga. Malah  Rasulullah s.a.w. sendiri menyifatkan Baginda adalah orang yang paling  baik terhadap kaum keluarganya sebagaimana  Sabdanya yang bermaksud :

“Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap kaum keluarganya dan  aku sebaik-baik orang terhadap keluargaku”. (Riwayat At-Tirmizi)

Malangnya amat mendukacitakan  apabila ada segelintir individu tertentu  yang baik terhadap rakan-rakan dan sahabat-handainya, tetapi zalim dan buruk akhlaknya terhadap kaum keluarganya sendiri. Untuk   mengembalikan keharmonian dan kebahagiaan  rumahtangga,  setiap pasangan mestilah  bermuhasabah diri terhadap tanggungjawab dan
kewajipan masing-masing.  Setiap orang dari pasangan harus berlapang dada  untuk menerima kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri mereka.

Bagi suami segala sifat buruk seperti panas baran, ego , suka mengungkit-ungkit, kaki  pukul dan seumpamanya harus dibuang dari diri mereka.  Jika sifat-sifat buruk ini tidak dibuang maka sudah tentu keharmonian rumahtangga tidak akan tercapai.  Harus diingat, kehidupan  berumahtangga ibarat kapal kecil di tengah lautan, sentiasa dilambung ombak dalam cuaca yang tidak menentu. Dalam hal  ini, suami yang diibaratkan sebagai nakhoda  sepatutnyalah yang menentukan  selamat atau tidak pelayaran kapal tersebut. Keluarga yang harmoni akan mendatangkan keamanan kepada  masyarakat, manakala masyarakat yang  baik, akan mendatangkan kemajuan kepada negara.

"Dan antara tanda-tanda  (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya) bahawa Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya  kamu hidup bahagia dengannya, dan dijadikan-Nya  antara kamu  (suami isteri)
perasaan kasih sayang dan kasihan belas.  Sesungguhnya yang demikian itu  mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang  yang berfikir"

-Sumber JAIS
No comments: